VI Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

W dniu 12 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze., VI Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”.  Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Podczas konferencji przedstawiona zostanie m.in. sytuacja psychologiczna przyszłych rodziców adopcyjnych, oraz stratach, których doświadczyli związku z niemożliwością posiadania własnego potomstwa. Omówiona zostanie również szeroko rozumiana tożsamość dziecka. Będzie to również możliwość spotkania się z rodziną adopcyjną, która podzieli się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami związanymi z przysposobieniem dziecka. Na koniec omówione zostaną wyzwania jakie stoją obecne przed ośrodkami adopcyjnymi w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania naszych zaproszonych gości, którymi będą:

Pani Aleksandra Nowak (dr n. hum., psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Od 1997 roku doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w M. H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.), która na konferencji przedstawi prezentację  pt. „Podróż w oczekiwaniu na dziecko. Wyobrażenia, nadzieje i straty w drodze do rodzicielstwa”.

Pani Anna Krawczak (kulturoznawczyni, antropolożka i doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. Przez wiele lat sprawowała

funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz

Bocian”.

Pani Dominika Kuźnicka- Błaszkowska (doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu

Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się prawem do prywatności, w szczególności jego

realizacją w społeczeństwie cyfrowym, wyzwaniami globalnymi w zakresie praw człowieka

i obywatela, dostępem do informacji publicznej, a także realizacją praw człowieka w państwach Azji,

ze szczególnym uwzględnieniem Indii.

Pani Anna Wójcik (pedagog. Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego ,Filia w Sosnowcu.

Koordynator Ogólnopolskiej Koalicji Ośrodków Adopcyjnych. Brała udział w pracach Zespołu

powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka do opracowania standardów procesów adopcyjnych.

Członek Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Adopcji. Konsultant merytoryczny

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach).

 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli  powiatowych centrów pomocy

rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,

zawodowych rodzin zastępczych, sądów rejonowych, zespołów kuratorskiej służby sądowej,

ośrodków pomocy społecznej oraz rodzin adopcyjnych i osób rozważające przysposobienie.

Chętnych do udziału , prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału do dnia 8 listopada

pod nr tel. 957-390-387 lub 957-259-965.

PROGRAM

VI Konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

pod Honorowym Patronatem

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak

 

08.30 - 09.00     Rejestracja uczestników

09.00 - 09.25     Otwarcie konferencji – Jakub Piosik- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

09.25 - 10.25     Podróż w oczekiwaniu na dziecko. Wyobrażenia, nadzieje i straty w drodze do rodzicielstwa” - Aleksandra Nowak

10.25 - 11.25     „Tożsamość jako kluczowy czynnik rozwoju” - Anna Krawczak

11.25 - 12.00     Przerwa kawowa

12.00 - 12.25     Wystąpienie rodziny adopcyjnej

12.25 - 13.25     „Prawo do tożsamości jako prawo dziecka- Dominika Kuźnicka- Błaszkowska

13.25 - 13.55     „Wyzwania ośrodków adopcyjnych - Anna Wójcik

13.55 - 14.05     Podsumowanie obrad - Jakub Piosik- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

14.05 - 14.20     Panel dyskusyjny

14.20                 Lunch