Adopcja krok po kroku

Jeśli myślicie Państwo o adopcji, zadzwońcie do ośrodka adopcyjnego i umówcie się na pierwszą wizytę.

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. tel. 95 7390-387; 95 7259-965; 95 7176-723

Na pierwszej rozmowie pracownik ośrodka przedstawi państwu jak wygląda procedura adopcyjna, opowie o adopcji, przedstawi procedury oraz spis dokumentów potrzebne do wszczęcia procedury adopcyjnej. Rozmowa ta nie zobowiązuje do wszczęcia procedury adopcyjnej.

Złożenie kompletu dokumentów do ośrodka jest jednoznaczne z wszczęciem procedury adopcyjnej.

Wykaz dokumentów - więcej »

Zadzwonimy do Państwa i we wspólnie ustalonym terminie  spotkamy się u Państwa w domu. Proszę się nie obawiać podczas wywiadu adopcyjnego jesteśmy tylko u Państwa w domu, nie chodzimy po sąsiadach i nie rozmawiamy z nimi.

Po wywiadzie prosimy abyście Państwo umówili się z nami na badania psychologiczno- pedagogiczne. Badania odbywają się w siedzibie ośrodka adopcyjnego, zazwyczaj jest to kilka spotkań.

Na podstawie Państwa dokumentów, wywiadu adopcyjnego i badań psychologiczno- pedagogicznych, zespół pracowników ośrodka adopcyjnego podejmie decyzje o skierowaniu Państwa na szkolenie.

Jest to cykl 7 spotkań grupowych (co tydzień lub dwa tygodnie). Podczas szkolenia przybliżymy przybliżamy środowisko pochodzenia dzieci, omówimy trudności, które doświadczają i dzieci i dorośli, oraz inne ważne treści związane z tematyką adopcji.

Zespół pracowników ośrodka adopcyjnego, oraz przedstawicieli zaproszonych instytucji (sędzia sądu rejonowego, kuratorzy sądowi) po analizie całej Państwa dokumentacji podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Państwa na rodzinę adopcyjną.