Po Adopcji

Po uprawomocnieniu się orzeczenia o przysposobieniu na wniosek Sądu Rejonowego, Urząd Stanu Cywilnego (właściwy ze względu na urodzenie dziecka) sporządza nowy akt urodzenia dziecka przysposobionego, w którym jako rodziców wpisuje się osoby przysposabiające. Jednocześnie dziecku zostaje nadany nowy numer ewidencji PESEL.

Do lekarza rodzinnego możecie Państwo zgłosić się z dzieckiem od pierwszej chwili sprawowania nad nim pieczy (tzw. okres preadopcji). W tym czasie jednak, do czasu uprawomocnienia postanowienia o przysposobieniu wszystkie poważne decyzje dotyczące leczenia , oraz wykonywanych zabiegów czy operacji  podejmuje  opiekun prawny dziecka.

Informacji o tym, w którym momencie, oraz na podstawie jakich dokumentów możecie się Państwo ubiegać o świadczenia rodzinne udzieli Państwu najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urlop macierzyński przysługuje przyszłym rodzicom adopcyjnym już od pierwszego dnia sprawowania pieczy nad dzieckiem (okres preadopcji), rozpoczynającego się wydaniem przez Sąd Postanowienia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – 10 roku życia.