Szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

Dnia 17 lutego br. rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

 

Spotkania grupy szkoleniowej potrwają do 26 marca br. Zajęcia prowadzone są przez dwóch psychologów – pracowników Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. Dodatkowo treści z zakresu prawa rodzinnego w szczególności dotyczące przysposobienia, przedstawi prawnik a treści z zakresu podstawy wiedzy o zdrowiu i rozwoju dziecka, profilaktyki prozdrowotnej, objawów sygnalizujących choroby i postępowanie w takich sytuacjach oraz podstawy pielęgnacji małych dzieci przedstawi kandydatom pielęgniarka.

 

Szkolenie prowadzone jest według programu zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 27 lipca 2017r. i obejmuje siedem cotygodniowych spotkań po 5 godzin edukacyjnych.

 

Przed skierowaniem kandydatów na szkolenie Ośrodek Adopcyjny dokonał oceny wstępnej, dotyczącej kwalifikacji osobistych kandydatów, ich motywacji do adopcji oraz wywiadu adopcyjnego.

 

Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia.