Wykład dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

Dnia 18.06.2018r. odbył się wykład prowadzony przez doświadczonego psychologa dziecięcego p. Urszulę Onichowską z Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji MENTIS. 

Wykład miał na celu dostarczenie przyszłym rodzicom adopcyjnym wiedzy z zakresu zaburzeń występujących u dzieci oraz możliwości terapii. 

Poszerzanie wiedzy z tego obszaru z pewnością przyczyni się do zwiększenia świadomości kandydatów. Zdobyte informacje pozwolą uchronić przyszłych rodziców przed przeoczeniem wczesnych sygnałów zaburzeń.