Zapraszamy na szkolenie dla rodziny wychowujących dziecko z FASD

Fundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020. Celem planowanych spotkań z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi jest zwiększenie ich wiedzy na temat FASD, rozumienia specyfiki funkcjonowania dzieci z tym zaburzeniem, a także udzielenie zarówno grupowej pomocy w wychowaniu i opiece nad dzieckiem z FASD w środowisku domowym oraz szkolnym, jak i indywidualnego wsparcia w wychowaniu dzieci. Program szkolenia obejmuje 5 dwudziestogodzinnych zjazdów. Każdy zjazd został podzielony odpowiednio dla tematu w sposób zapewniający wiedzę i edukację, ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących wspierani dziecka z FASD oraz pomoc psychologiczną.

Terminy zjazdów: 22-23 września, 13-14 października, 27-28 października; 17-18 listopada, 1-2 grudzień 2018r.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu zakłada 100% obecność na zajęciach.

Miejsce realizacji szkolenia: Warszawa

Zespół prowadzący: dr Teresa Jadczak-Szumiło, dr Krzysztof Liszcz, Hanna Antczak, Emil Szumiło, D.Babińska-Waluś. Warunki udziału: Warunkiem udziału w szkoleniu