Adopcja krok po kroku

Ośrodek Adopcyjny w  Zielonej Górze, tel. 68 323 19 29, 68 323 19 30.

ROZMOWA WSTĘPNA – rozmowa z psychologiem bądź pedagogiem w Ośrodku Adopcyjnym na temat przysposobienia, motywacji, etapów procedury oraz niezbędnych dokumentach, które pozwolą rozpocząć procedurę adopcyjną. Taka rozmowa do niczego nie zobowiązuje, ma na celu pozwolić zgłębić temat i pomóc Państwu w podjęciu decyzji o rodzicielstwie adopcyjnym.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW – od momentu złożenia kompletu dokumentów do Ośrodka Adopcyjnego (zgodnie z wykazem, który otrzymają Państwo na rozmowie wstępnej) rozpoczyna się procedura kwalifikacji kandydatów do przysposobienia.

Wykaz dokumentów - więcej »

WYWIAD ADOPCYJNY W DOMU – odwiedziny pracownika/pracowników Ośrodka Adopcyjnego w Państwa miejscu zamieszkania, by lepiej poznać Kandydatów, porozmawiać o adopcji i odpowiedzieć na ewentualne pytania.

BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE – spotkania w Ośrodku Adopcyjnym w celu głębszego poznania Państwa,aby jak najlepiej móc dobrać przyszłych rodziców do dziecka.

OCENA WSTĘPNA – na podstawie Państwa dokumentów, wywiadu adopcyjnego i badań psychologiczno-pedagogicznych, zespół pracowników Ośrodka Adopcyjnego podejmuje decyzje o skierowaniu Państwa na szkolenie.

SZKOLENIE – cykl 7 spotkań grupowych odbywających się co tydzień lub dwa tygodnie. Ma ono na celu przybliżenie problematyki dzieci i rodzin adopcyjnych. Przybliżamy środowisko pochodzenia dzieci, omawiamy trudności, których  doświadczają, uczymy przyszłych rodziców, jak sobie z nimi radzić.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA – zespół pracowników Ośrodka Adopcyjnego oraz przedstawicieli Sądu Rejonowego podejmuje decyzję, dotyczącą kwalifikacji kandydatów na  rodziców adopcyjnych.