Po Adopcji

Nasz Ośrodek  wspiera rodziny, które już przysposobiły dziecko. Udzielamy pomocy zawsze wtedy, gdy jest taka potrzeba i kiedy Państwo sami się do nas zgłosicie. Istnieje możliwość spotkań indywidualnych, bądź też grup wsparcia. W razie potrzeby możemy również odwiedzić rodzinę w ich domu. Wspieramy rodzinę adopcyjną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych, udzielamy pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz prawnej w zakresie prawa rodzinnego.