Proces adopcyjny

PROCEDURA DIAGNOSTYCZNO–KWALIFIKACYJNA

 

Od pierwszej rozmowy do komisji kwalifikacyjnej.

 

PROPOZYCJA PRZYJĘCIA DZIECKA 

 

Po komisji kwalifikacyjnej rozpoczynacie Państwo czas oczekiwania na  telefon z Ośrodka, zapraszający  na spotkanie dot. dziecka, dla którego poszukujemy najlepszej rodziny. W czasie rozmowy otrzymujecie dokumentację dziecka, by zapoznać się z jego historią życia, stanem zdrowia, rozwojem itd. Po analizie sytuacji podejmujecie Państwo decyzję o osobistym poznaniu dziecka. Pierwsze spotkanie zawsze odbywa się w miejscu pobytu dziecka, gdzie czuje się ono bezpiecznie, w obecności pedagoga bądź psychologa. Jeżeli wyrazicie Państwo gotowość przysposobienia, rozpoczyna się intensywny okres kontaktów – czas wzajemnego poznawania się i nawiązywania więzi (trwa najczęściej kilka tygodni).

 

PROCES ADOPCYJNY W SĄDZIE

 

Rozpoczyna się złożeniem do właściwego sądu rejonowego wniosku o przysposobienie wraz z pełną dokumentacją. Pierwszą decyzją Sądu jest powierzenie dziecka pod Państwa bezpośrednią opiekę. Wówczas rozpoczyna się okres preadopcji. Dziecko zamieszkuje w Państwa domu, powoli poznaje nowe miejsce i zaczyna tworzyć bliższe wzajemne więzi. W tym czasie możecie się spodziewać wizyty kuratora sądowego oraz odwiedzin pracowników Ośrodka Adopcyjnego. Proces adopcyjny kończy się rozprawą, na której sędzia orzeka przysposobienie dziecka i formalnie ustanawia Państwa rodziną adopcyjną. Po 21 dniach postanowienie uprawomocnia się.