KONFERENCJA „WIELOWYMIAROWY OBRAZ ADOPCJI W DRODZE DO RODZICIELSTWA ”

27 listopada 2018 roku w Zielonej Górze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

Ośrodek Adopcyjny w Zielone Górze,

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wielkopolskim

zapraszają Państwa

na V Konferencję

pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”.

Konferencja odbędzie się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
w dniu  27 listopada 2018 roku w Zielonej Górze.

W Konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się wybitni specjaliści z zakresu psychologii, psychiatrii i sądownictwa. Zostanie poruszona problematyka konsekwencji doświadczeń traumatycznych dzieci, sytuacji psychologicznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w kontekście kształtowania się przywiązania, diagnozy psychiatryczna dzieci a dziedziczenia oraz prawnych aspektów adopcji. 

Szczegółowy program Konferencji znajduje się poniżej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o telefoniczne zgłoszenie pod numerami telefonu: 68 32 31 929, 68 32 31 889 lub droga mailową: h.danak@rops.lubuskie.pl w terminie do 22 listopada br.

PROGRAM

V Konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

pod Honorowym Patronatem

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
Zielona Góra, 27 listopada 2018 roku

08.30 - 09.00     Rejestracja uczestników

09.00 - 09.10     Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

09.10 - 09.20     „Otwórz się na pomoc” – prezentacja oferty poradni na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Jakub Piosik

09.20 - 10.50     „Konsekwencje doświadczeń traumatycznych w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym dziecka” – psycholog, dr  n. społecznych  Magdalena Czub

10.50 - 12.20     „Sytuacja psychologiczna dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, szczególnie w pogotowiach rodzinnych, a kształtowanie się przywiązania” – psycholog, dr n. społecznych Teresa Jadczak - Szumiłło

12.20 - 12.50     Przerwa kawowa

12.50 - 13.50 „Diagnoza psychiatryczna dzieci a dziedziczenie zaburzeń i chorób psychicznych” – psychiatra, dr. n. med. Sebastian Stoszek

13.50 - 14.20   „Prawne aspekty adopcji – bieżące problemy” - Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich, Katarzyna Kijowska

14.20 - 14.30     Podsumowanie obrad - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Jakub Piosik

14.30                Lunch

 

Patronat medialny: