Konferencja. Zmiany w godzinach wystąpień prelegentów!!!

Informujemy, że nastąpiła zmiana w godzinach wystąpień prelegentów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym programem konferencji.

PROGRAM

V Konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

pod Honorowym Patronatem

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak

 

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
Zielona Góra, 27 listopada 2018 roku

 

08.30 - 09.00     Rejestracja uczestników

09.00 - 09.10     Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

09.10 - 09.20     „Otwórz się na pomoc” – prezentacja oferty poradni na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Jakub Piosik

09.20 - 10.50    „Sytuacja psychologiczna dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, szczególnie w pogotowiach rodzinnych, a kształtowanie się przywiązania” – psycholog, dr n. społecznych Teresa Jadczak - Szumiłło

10.50 - 12.20    „Konsekwencje doświadczeń traumatycznych w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym dziecka” – psycholog, dr  n. społecznych  Magdalena Czub

12.20 - 12.50     Przerwa kawowa

12.50 - 13.50   „Diagnoza psychiatryczna dzieci a dziedziczenie zaburzeń i chorób psychicznych” – psychiatra, dr. n. med. Sebastian Stoszek

13.50 - 14.20   „Prawne aspekty adopcji – bieżące problemy” - Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich, Katarzyna Kijowska

14.20 - 14.30     Podsumowanie obrad - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Jakub Piosik

14.30                Lunch

 

 

Patronat medialny:

www.gazetalubuska.pl

www.gorzow.tvp.pl

www.zachod.pl