Szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze

Dnia 09 marca br. rozpocznie się szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze.

 

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga i psychologa – pracowników Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze. Dodatkowo treści z zakresu podstawy wiedzy o zdrowiu i rozwoju dziecka, profilaktyki prozdrowotnej, objawów sygnalizujących choroby i postępowanie w takich sytuacjach oraz podstawy pielęgnacji małych dzieci przedstawi kandydatom pielęgniarka.

 

Szkolenie prowadzone jest według programu zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 27 lipca 2017r. i obejmuje siedem spotkań (co tydzień lub dwa tygodnie) po 5 godzin edukacyjnych.

 

Przed skierowaniem kandydatów na szkolenie Ośrodek Adopcyjny dokonał oceny wstępnej, dotyczącej kwalifikacji osobistych kandydatów, ich motywacji do adopcji oraz wywiadu adopcyjnego.