Szkolenie dla rodziców adopcyjnych dzieci z FASD

Zespół ds. FASD przy Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na szkolenie dla rodziców adopcyjnych dzieci z postawioną diagnozą FASD.

Szczegóły na stronie internetowej: www.dzieciecyszpital.pl/pl/zapraszamy-na-szkolenie-dla-rodzicow-adopcyjnych-dzieci-z-fasd

Program w szczególny sposób obejmować będzie wyzwania i obciążenia jakie dla opiekunów niesie opieka nad dzieckiem z FASD m.in. poprzez wykłady i spotkania grupy wsparcia. Szkolenie przewidziane jest zarówno dla par rodziców jak i dla pojedynczych osób.
Rodzice będą mogli wziąć udział w siedmiu bezpłatnych weekendowych zjazdach (piątek, sobota) w terminach 29-30 marca, 12-13 kwietnia, 10-11 maja, 28-29 czerwca, 27-28 września, 18-19 października oraz 22-30 listopada. Konsultacje indywidualne z lekarzami i psychologami Zespołu ds. FASD będą prowadzone w piątki (rodzic lub para rodzicielska będzie mogła skorzystać z jednej konsultacji podczas całego szkolenia, termin wybiera uczestnik). Wykłady i grupy wsparcia zaplanowane są na soboty. Uczestnicy szkolenia mają zapewnione pełne wyżywienie oraz nocleg z piątku na sobotę w hotelu, w którym zorganizowane zostaną wykłady.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu prosząc jednocześnie, aby zgłaszające się osoby uczestniczyły we wszystkich zjazdach, a w trakcie każdego zjazdu we wszystkich proponowanych spotkaniach w pełnym wymiarze godzin. Dzięki temu możliwe będzie efektywne zorganizowanie kolejnych edycji szkoleń zarówno dla Państwa jak i dla innych rodziców dzieci z trudnościami z kręgu FASD.
W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie do 22 lutego 2019 r. wiadomości na adres mailowy: szkolenie.fasd@dzieciecyszpital.pl. W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska (lub imion i nazwisk w sytuacji zgłoszenia  obojga rodziców), adresu korespondencyjnego oraz aktualnego numeru telefonu. Prosimy także o wskazanie preferowanej formy kontaktu.
Udział w szkoleniu przewidziany jest dla 30 osób. O kwalifikacji decydują kolejność zgłoszeń oraz rozmowa telefoniczna przeprowadzona przez jednego z członków Zespołu ds. FASD. Zakwalifikowane osoby dostaną potwierdzenie udziału w szkoleniu.