Ujednolicenie procedury kwalifikacyjnej

W związku z ujednoliceniem procedury kwalifikacyjnej dzieci do przysposobienia w publicznych ośrodkach adopcyjnych w województwie lubuskim, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze rozpoczął szkolenia w instytucjach odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji dzieci zgłaszanych do przysposobienia w powiatach: zielonogórski ziemski, wschowski, świebodziński, krośnieński, nowosolski.

 

Planowane są spotkania w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych. Rozmowy mają na celu usprawnienie współpracy pomiędzy ośrodkami adopcyjnymi a instytucjami.